Obchodné podmienky

 

 • OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi:

"Predávajúcim" -  Iveta Škvareninová - IDEAL SERVIS, Budatínska 57, 851 06  Bratislava, Prevádzka Primissimo, Tupolevova 3, 851 06  Bratislava, IČO: 34 884 548

a

"Kupujúcim" - Objednávateľ výrobkov

 

 • 1) SPÔSOBY OBJEDNÁVANIA

Ponúkaný sortiment sa objednáva osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Oprávnenými osobami na preberanie objednávok sú:

Iveta Škvareninová (zodpovedná vedúca) a Lucia Pobočíková.

E-mailové objednávky sú potvrdené odpoveďou na správu a osobné podpisom zákazníka a jednou z oprávnených osôb uvedených vyššie.

 

 • 2) TERMÍNY OBJEDNÁVANIA

Objednávku je nutné realizovať s nasledovným predstihom:

Miňonky: 1-2 dni

Cheesecake: 2 dni

Torty klasické: 7 dní

Torty s figúrkami: 10 a viac dní – podľa konkrétnej torty

Dovoľujeme si upozorniť, že ani pri dodržaní uvedených termínov, nemusíme objednávku akceptovať.

Všetko záleží na konkrétnej dohode a kapacitných možnostiach prevádzky.

 

 • 3) VEĽKOSŤ TORTY

Torty sa objednávajú podľa počtu porcií, ktoré z nej potrebujete vyrezať

Pre ľahšiu orientáciu si prosím pozrite záložku „Ako objednávať“.

 

 • 4) ROZVOZ VÝROBKOV

Rozvoz zabezpečujeme len pri svadobných tortách.

 

 • 5) PREVZATIE OBJEDNANÝCH VÝROBKOV

Po prevzatí objednávky nezodpovedáme za poškodenie výrobkov napr. zlou manipuláciou pri prevoze, skladovaním a pod.

 

 • 6) SKLADOVANIE 

Torty a zákusky je nutné skladovať v krabici a v chlade, pri teplote do 5°C.

Cirkulácia vzduchu „domácej“ chladničky, ako aj zmena teploty môžu mať za následok orosenie výrobkov, ak neboli zabalené v krabici.

 

 • 7) TRVANLIVOSŤ VÝROBKOV

Väčšina sortimentu má trvanlivosť 24 hodín.

 

 • 8) ALERGÉNY

Povinnosť označovať prítomnosť alergénov v potravinách vyplýva zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/89/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/13/ES, pokiaľ ide o označovanie zložiek prítomných v potravinách a z Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004 — 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca označovanie potravín (v znení výnosov č.1761/2005-100, č. 3069/2005-100, č. 3493/2005-100 a č. 2319/2007-100). Každý prevádzkovateľ musí zabezpečiť pre konečného spotrebiteľa informáciu, či príslušná potravina alebo pokrm pripravený z takejto potraviny obsahuje zložku, ktorá môže spôsobiť alergickú reakciu.

Zoznam alergénov:

1. Obilniny obsahujúce lepok ( t. j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut a výrobky z nich)

2. Kôrovce a výrobky z nich

3. Vajcia a výrobky z nich

4. Ryby a výrobky z nich

5. Arašidy a výrobky z nich

6. Sójové zrná a výrobky z nich

7. Mlieko a výrobky z neho

8. Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové
orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich

9. Zeler a výrobky z neho

10. Horčica a výrobky z nej

11.Sezamové semená a výrobky z nich

12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciach vyšších ako 10 mg/kg alebo 10mg/l vyjadrené ako SO2

13.Vlčí bôb a výrobky z neho

14.Mäkkýše a výrobky z nich

 

 • 9) PRÁVO ZMENY

Vyhradzujeme si právo zmeny v zdobení torty, resp. zmeny objednávky, ak ide o druh výrobku, ktorý obsahuje sezónne ovocie.

 

 • 10) NEJEDLÉ ČASTI DEKORÁCIÍ

Torty zhotovené podľa želania zákazníka môžu obsahovať nejedlé časti dekorácií, napr. špáradlá, špajle, floristické drôty, špendlíky a pod. Na tieto dekorácie vždy zákazníka upozorňujeme.

 

 • 11) PLATBA 

Platba prebieha v hotovosti pri prevzatí objednávky.

Po dohode je možná platba aj prevodom na úet. Suma musí byť v deň prevzatia pripísaná na účte.

 

 • 12) ZÁLOHA

Platba zálohy vo výške 50% z predbežnej sumy sa požaduje 1 týždeň pred prevzatím objednávky nasledovne:

Miňonky nad 100 kusov

Svadobné torty a výslužky

Torty s figúrkami

 

 • 13) STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku je možné bezplatne zrušiť maximálne 5 dní pred termínom prevzatia.

V prípade nedodržania tejto lehoty záloha prepadá v prospech Predávajúceho.

 

 • 14) REKLAMÁCIA VÝROBKOV

          Reklamačný poriadok

 • Reklamácia výrobkov je možná priamo pri preberaní objednávky alebo do 24 hodín odo dňa prevzatia. K výrobkom je  priložená faktúra (doklad o kúpe výrobkov), alebo pokladničný doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad.
 • Reklamáciu je potrebné telefonicky nahlásiť zodpovednej vedúcej a následne bude reklamácia vybavená na prevádzke.
 • Pri reklamácii je potrebné vrátiť celú tortu s maximálne jedným výrezom - ak zákazník zistí, že plnka je iná, ako si objednal, prípadne vykazuje iné nedostatky, ktoré chce reklamovať. Reklamované výrobky musia byť správne skladované a pri vrátení majú mať teplotu do 5°C.
 • Ostatné výrobky je nutné priniesť  minimálne v 80% obsahu a taktiež s teplotou do 5°C.
 • Možnosť reklamácie sa nevzťahuje na vzhľad výrobku, ak ho zákazník už prevezme. Preto odporúčame, aby si zákazník skontroloval celkové vyhotovenie objednávky predtým, ako ju preberie.​

 

 • 15) SÚHLAS S OBCHODNÝMI PODMIENKAMI

Odoslaním e-mailovej objednávky, podpísaním objednávky na prevádzke a po telefonickej objednávke Kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.